Photoshop’u Gelitiren 襤simler

Photoshopun Arkas覺ndaki Bilmeniz Gereken 10 B羹y羹k 襤sim

Son g羹nlerde neredeyse her 羹r羹n ve tasar覺m Photoshoptan yard覺m al覺narak ortaya 癟覺kar覺l覺yor. Photoshop bunu, 20 y覺ldan fazla bir s羹redir k羹resel 癟apta g繹rsel oluturmay覺 hi癟bir yavalama olmaks覺z覺n devam ettirmektedir. Fakat Photoshopun kilit gelitiricileri hakk覺nda 癟ok fazla ey bilmiyoruz.

襤te Photoshopu bulunduu noktaya ta覺yan tan覺nmam覺 kahramanlar…

Adobe-Thomas-Knoll

Photoshop, bug羹n d羹nyan覺n dijital g繹rsellerini ekillendiren bu mega yaz覺l覺m, yaln覺zca bir kiiyle, Thomas Knoll ile balad覺. Knoll Photoshop i癟in hobi olarak gri tonlamal覺 g繹rsel kodlar覺 yaz覺yordu. Balang覺癟taki baar覺s覺 onu efsanevi Photoshopun ilkel 繹zelliklerini oluturacak daha fazla g繹rsel editleme kodu yazmaya itti. Thomas bug羹n hala Photoshop ekibinin kurucu ortaklar覺ndan.

Adobe-John-Knoll

Her ne kadar Photohop splash ekranlar覺nda ismini 癟ok g繹rmesek de, bir dier kurucu ortaklardan John Knoll, Thomas Knoll羹 kiisel program覺n覺 ticari bir g繹rsel editleme yaz覺l覺m覺na d繹n羹t羹rmeye ikna eden kiidir. George Lucas覺n sinema irketi i癟in g繹rsel efekt gelitiren firma Industrial Light and Magicte 癟al覺覺rken, John ayn覺 zamanda Photoshop i癟in zaman i癟inde filtreler halini alacak- g繹rsel uygulama rutinleri yarat覺yordu.

Adobe-Russell-Preston-Brown

Bileik 羹r羹nler, tutkulu bir haber yay覺c覺 refakat癟isi olmadan asla h覺zla artamaz. Photoshop i癟in de bu kii Russell Preston Brown idi. T覺pk覺 Knoll kardeler gibi Photoshopa 繹nc羹l羹k edenlerden isimlerden. Photoshop 1.0.7nin a癟覺l覺 ekran覺nda yaln覺zca u d繹rt ismi g繹r羹yorduk : Thomas Knoll, John Knoll, Steve Guttman, Russell Brown. Bug羹n Adobenin Senior Creative Director覺 olan Brown, Photoshopa en 癟ok bal覺 olan kullan覺c覺lardan biri.

Adobe-Seetharaman-Narayanan

Narayanan 癟al覺ma hayat覺na Adobede devam etmeyi se癟enlerden. Adobe Photohop M羹hendisleri Lideri olarak 癟al覺makta olan Seetharaman, Photoshopun Windows versiyonunu hayata ge癟iren ve program覺 癟oklu kullan覺labilir k覺lan isim olarak onuru hak ediyor.

Adobe-Russell-Williams

Russell Williams Photoshop ekibine 4.0 s羹r羹m羹nden hemen sonra kat覺ld覺 ve Photoshop gibi derin bir yaz覺l覺m覺n arkas覺nda nas覺l bu kadar k羹癟羹k bir ekip olabileceine a覺rd覺. Fakat k覺sa s羹rede fark etti ki; herkes iinde olduk癟a iyi parlak zeka sahibi insanlard覺. Photoshopun nihayetinde her gelitiricinin sahip olmak isteyecei bir yaz覺l覺m olaca覺na o zaman inand覺. Williams, genellikle Photoshop i癟in bir sonraki ad覺m覺n ne olaca覺na karar veren beyin tak覺m覺nda etkindir.

Adobe-Jeff-Chien

Eer fotoraf覺n覺zdaki k覺r覺覺klar覺 ve lekeleleri gidermek i癟in Healing Brush kullan覺yorsan覺z bunun i癟in Jeff Chiene teekk羹r etmelisiniz. Adobenin temel bilim insanlar覺ndan biri olan Chien, doayla harmanlayarak g繹z perspectifini kand覺r覺c覺 Healing Brush efektlerini baarm覺t覺r. Hatta bu effekt olduk癟a karma覺k ki; kendisi bile RGBnin ne olduunu bilmiyordu o zamanlar!

Adobe-Maria-Yap

Profesyonel olarak eitim alan Maria, fotoraf癟覺l覺k ve tasar覺m 癟al覺malar覺na Photoshopun douundan 繹nce balad覺. B繹ylece Photoshopa yard覺m ettii i say覺s覺 takdir edilecek miktara ulat覺. Sekt繹rde birka癟 ac覺mas覺z eitim y覺l覺ndan sonra Maira sonunda Adobe tak覺m覺na uzman olarak kat覺ld覺. Bug羹n 羹r羹n y繹netimi tak覺m覺na liderlik etmekte ve Adobe Revel gibi inovatif tasar覺m uygulamalar覺n覺 yayma 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹tmektedir.

Adobe-Sarah-Kong

Photoshopta tasarlad覺覺m覺z grafikleri Webe optimize etmek i癟in ImageReady kullan覺r覺z. Yaz覺l覺mdaki switch butonu, web foto galerileri gibi otomasyon pluginleri konusunda olduk癟a yard覺mc覺 olan y繹netici m羹hendis Sarah Kong sayesinde 癟al覺maktad覺r. Sarah, Photoshopun olaan羹st羹 bir tak覺m 癟al覺mas覺na imkan veren muhteem bir 羹r羹n olduunu d羹羹n羹yor. Ayr覺ca olduk癟a g羹癟l羹 bir gelecei olduuna inanan Sarah, sosyal medyan覺n hakim olduu d羹nyada daha uzun y覺llar yaayac覺覺n覺 繹ng繹r羹yor.

Adobe-Bryan-ONeil-Hughes

Cesaret, kararl覺l覺k ve de k羹癟羹k bir ans ile Bryan ONeil Hughes 1999da Photoshop ekibine kat覺ld覺. Photoshop 羹zerine yapt覺覺 youn testlerde g繹sterdii 羹st羹n 癟abadan dolay覺 Kalite M羹hendisi olarak balang覺癟 yapt覺. Bryan kullan覺c覺lar覺 dikkate al覺r. Photoshopun 20. y覺ld繹n羹m羹nde kullan覺c覺lara uygulad覺覺 anket ile yeni 繹zellikler kefetti. Veri taban覺nda, CS5i iyiletirerek dijital g繹rsel d羹nyas覺na yeniden h羹kmetmeye balad覺.

Adobe-John-Nack

Adobe Photoshop Senior Manager olarak g繹rev yapan Nack, hemen hemen herg羹n her grafik tasar覺m覺nda kulland覺覺m覺zda Adobe Bridge, Adobe Camera Raw, Vanishing Point ve Smart Object gibi 繹zg羹n 繹zelliklerin gelitirilmesini denetleyen isimdir. Nack 2008 y覺l覺nda, sekt繹rdeki en y羹ksek onurlardan biri olan National Association of Photoshop Professionals taraf覺ndan tayin edildi. Hala al癟akg繹n羹ll羹羹nden taviz vermeden, Adobenin Blogu i癟in uygulanabilir ve bilgi verici yay覺nlar yapmaktad覺r. Anla覺lan o ki al癟akg繹n羹ll羹l羹k Photoshop ekibinde 癟ekirdek k羹lt羹r.
Bilal lker

Grafik Tasar覺m, Web Tasar覺m, Profesyonel Fotorafc覺l覺k .. Bilgi teknolojileri, web teknolojileri, grafik tasar覺m ve bu alandaki gelimeler, fotoraf, sinema, edebiyat, tarih, siyaset ve klasik T羹rk sanatlar覺 aras覺nda bulunan ebruya olan ilgim ve becerimle hayat覺m覺 devam ettirmekteyim.